To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Nazwa: Kujawskie Centrum Kultury
Adres: ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
Telefon: +48 (052) 357 58 67
Fax: +48 (052) 357 52 13
e-mail: [email protected]

Rachunek bankowy: 65 1020 1505 0000 0102 0183 3680


Zarządca: Tomasz Maliszewski.

Koncepcja programu zarządzania Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu na lata 2019-2022

Godziny otwarcia:


Budynek – siedziba – ul. Kilińskiego 16:

Dział organizacji imprez: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00
Dział adminstracyjno-księgowy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,

SPRZEDAŻ BILETÓW: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

WYDAWANIE WEJŚCIÓWEK: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

Dział techniczny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

Budynek – Teatr Miejski – ul. plac Klasztorny 2

Otwarte na godzinę przezd zdarzeniem kulturalnym (spektakl. koncert itp.) – szczegóły wydarzeń na stronie internetowej www.kck.inowrocław.pl

SPRZEDAŻ BILETÓW: na godzinę przed wydarzeniem kulturalnym.

STAŁA WYSTAWA SOLNICTWA: od wtorku do piątku w godzinach 11:00 do 17:00 i w soboty w godzinach 10:00 do 16:00

INSTYTUT PRYMAS JÓZEFA GLEMPA: od wtorku do piątku w godzinach 11:00 do 17:00 i w soboty w godzinach 10:00 do 16:00

Budynek – Niebieska Kamienica ul. Kasztelańska 22

Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, w sobotę w godzinach od 9:00 do 16:00 – zajęcia w sekcjach zainteresowań.

WYSTAWA ASKAUKALIS: od wtorku do piątku
w godzinach 11:00 do 17:00 i w soboty w godzinach 10:00 do 16:00

STUDIO NAGRAŃ: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 18:00


Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:

Adres skrytki podawczej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:

/KCK_INO/epuap

Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Kujawskim Centrum Kultury:


pismo ogólne


W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

AktualnościOpublikował: Anna Niemiec
Publikacja dnia: 04.08.2021
Podpisał: Anna Niemiec
Dokument z dnia: 27.05.2020
Dokument oglądany razy: 19 090